Speciality - KTC DREVOPROJEKT s.r.o.

sluzby

sluzby

Naše dlouholeté zkušenosti a strategické partnerství s KTC Vám při potřebě nabízí specielní a další inženýrské řešení v :

 • otázkách technologií
 • simulování a modelování výrobních procesů
 • zhotovení dílenských výkresů
 • 3D modelování se Solid Works
 • dimenzování pohonů

Pro lepší zhodnocení Vám můžeme zhotovit dílenské výkresy, které budou přizpůsobeny místním poměrům.

Úprava kmenů pro výrobu OSB a dýh:

 • Log ponds ( úprava a transport kmenů )
 • Jack Ladders ( předávací zařízení )
 • přívod tepla - specielní tlakový systém
 • kontrola PH
 • dopravníky kulatiny a sypkého materiálu
 • pásové a řetězové dopravníky
 • manipulace kulatin
 • rozdělovací zařízení

Manipulační a skladové systémy pro normální a dlouhé tratě:

 • specielní řetězové dopravníky pro krátké a dlouhé tratě
 • vynášecí zařízení ze zásobníků

Manipulace s biomasou a skladování:

 • pásové a řetězové dopravníky pro všechny biomasy

Skladování a transport lepidel:

 • vypouštěcí ( vykládací ) a transportní zařízení pro lepidla a příslušenstvíSITE DESIGNED BY: Twisted Ink Design & Advertising Ltd. | Hosting