Služby - KTC DREVOPROJEKT s.r.o.

sluzby

sluzby

KTC DREVOPROJEKT Vám nabízí široký rozsah služeb, které mohou být upraveny na Vaše požadavky a přání.

Projekt rozvoje:

 • šetření stávajícího stavu ( provoz a náklady )
 • dimenzování procesu a podnikové plánování
 • studie
 • hospodárnostní a investiční propočty

Projektování a řízení:

 • termínové plánování
 • vypracování poptávek na dodavatele
 • zpracování technických specifikací
 • porovnání nabídek a jejich vyhodnocení pro nákup
 • kontrola termínu nákladů
 • řízení střetů dodavatelů
 • zabezpečení a kontrola kvality

Detailní plánování:

 • návaznosti mezi dodavateli a celkovým plánováním
 • plánování základů a budov
 • vazby infrastruktury s elektro a zásobování médii, odpady
 • plánování potrubí
 • ocelové konstrukce
 • pomocná zařízení
 • podklady pro povolení stavby

Detailní plánování:

 • návaznosti mezi dodavateli a celkovým plánováním
 • plánování základů a budov
 • vazby infrastruktury s elektro a zásobování médii, odpady
 • plánování potrubí
 • ocelové konstrukce
 • pomocná zařízení
 • podklady pro povolení stavby

Pro komplexní řešení můžeme při potřebě vyžádat odborný personál od našich strategických partnerů:

 • technika životního prostředí
 • elektrotechnika
 • výroba komponentů a strojů
 • testovací zařízení výrobků , laboratoří
 • odbyt
 • kontrola, povaha nákladů / EDVSITE DESIGNED BY: Twisted Ink Design & Advertising Ltd. | Hosting